Strona głównaIglaco.com

Regulamin zakupów w sklepie iglaco.com

 

Strona internetowa tyczkibambusowe.pl jest jedną z kilku podstron sklepu Iglaco.com. Sklep internetowy Iglaco.com dostępny pod adresem www.iglaco.com , prowadzony jest przez firmę iglaco Mateusz Sikora wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez burmistrza Wilamowic pod nr: 2568. Firma jest zarejestrowana pod numerem NIP: 9372388838 ; REGON: 240636769 .

Siedziba firmy mieści się przy ul. Sosnowej 3 B ; 43-332 Pisarzowice.

 

 

$ 1

 

PRZYJMOWANIE ZAMÓWIEŃ

 

 1. Sklep Iglaco.com prowadzi sprzedaż detaliczną i hurtową produktów za pośrednictwem sieci internet i telefon. Zamówienia za pośrednictwem sieci internet przyjmowane są automatycznie 24 godziny dziennie przez 7 dni w tygodniu. Zamówienie za pośrednictwem sieci telefonicznej przyjmowane sa w godzinach pracy działu obsługi klienta podanych na stronie kontaktowej.

 2. Podane na stronie ceny zawierają właściwy podatek od towarów i usług (VAT) i są cenami brutto wyrażonymi w złotych polskich ( zł, PLN). Na każdy zamówiony towar wystawiamy paragon fiskalny lub fakturę VAT

 3. Iglaco.com ma prawo odmówić realizacji zamówienia w przypadku braku zamówonego towaru w magazynie Iglaco.com lub u dostawców.

 

$ 2

 

DOSTAWA / ODBIÓR TOWARÓW

 

 1. Zamówione w Iglaco.com towary dostarczamy do klienta pod wskazany adres za pośrednictwem firm kurierskich, firm spedycyjnych oraz Poczty Polskiej. Zamówienia o bardzo dużych rozmiarach dostarczamy własnym transportem.

 2. Zamówiony towar klient może odebrać osobiście w siedzibie firmy w godzinach wydawania towarów podanych na stronie kontaktowej.

 3. Przybliżony czas wysyłki towaru z Iglaco.com podawany jest przy opisie każdego produktu

 4. Jednostkowy koszt dostawy towaru podawany jest przy opisie każdego produktu. Koszt dostawy może ulec zmianie przy zamówieniu większej ilości przedmiotów.

 5. Przy zamówieniu za określoną kwotę Iglaco.com pokrywa koszt dostawy do klienta.

 

$ 3

 

PŁATNOŚCI

 

 1. Klient ma możliwośc wyboru kilku form płatności:

  a) Przedpłata ( przelew) - na konto bankowe Iglaco.com

  b) Płatność w kanale elektronicznym - za pośrednictwem kart płatniczych, szybkich e-przelewów, oraz serwisu PayPal. Ze względów bezpieczeństwa, każda transakcja płatności elektronicznej jest weryfikowana przez operatora, Iglaco.com nie ma wpływu na czas weryfikacji

  c) Przy doręczeniu ( pobranie) – płatnośc gotówką osobie doręczającej przesyłkę za pisemym potwierdzeiem.

  d) Przy odbiorze osobistym – płatność gotówką przy odbiorze z siedziby Iglaco.com

 

$ 4

 

GWARANCJE

 

 1. Produkt posiadający gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski ma umieszczona informację w opisie na stronach sklepu. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów. W przypadku gdy w polu gwarancja znajduje się informacja Iglaco.com produkt należy odesłać na własny koszt, na adres naszego magazynu bądź dostarczyć osobiście do siedziby firmy po wcześniejszym nadaniu numeru RMA.

 

$ 5

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SKLEPU

 

 1. Sklep ponosi odpowiedzialność przez 2 lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z Art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 r. Klient traci uprawnienia określone w w/ ustawie, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. W przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej, wyłącza się przepisy zawarte w artykułach 556-576 Kodeksu Cywilnego.

 2. W przypadku niezgodności towaru z umową reklamowany towar wraz z pismem określającym rodzaj niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji naszych zobowiązań, należy odesłać na koszt Iglaco, po wcześniejszym nadaniu numeru RMA zgłoszenia, który można uzyskać wypełniając formularz Zgłoszenia reklamacyjnego w zakładce Pomoc. Informację o rodzaju spedytora, oraz adres na jaki należy wysłać produkt zostaną podane podczas nadawania numeru RMA.

 3. Określając sposób realizacji zobowiązań sklepu Klient ma prawo, żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeżeli sklep nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, Klient ma prawo domagać się stosowanego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.


 4. Sklep ustosunkuje się do żądań Klienta w terminie 2 dni roboczych od momentu zgłoszenia niezgodności towaru z umową. Za dzień zgłoszenia reklamacji uznaje się dzień dostarczenia reklamowanego produktu do Iglaco. Jeżeli będą wymagane dodatkowe ekspertyzy techniczne wykonywane przez zewnętrzne firmy, termin ten może zostać wydłużony do 14 dni. Jeżeli w ciągu 14 dni sklep nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznał żądania za uzasadnione.
 5. Jeżeli zgłoszenie niezgodności towaru nastąpi w ciągu 10 dni od momentu zakupu, Klient ma prawo żądać wymiany produktu na nowy w trybie przyspieszonym. Tryb przyspieszony dotyczy tylko produktów nienoszących śladów użytkowania. Jeżeli niezgodność zostanie uznana, a reklamowany towar będzie dostępny na magazynach sklepu, nowy towar zostanie wysłany w ciągu 2 dni roboczych od dostarczenia niezgodnego towaru do sklepu. Jeżeli nie będzie to możliwe sklep zaproponuje nabywcy zwrot równowartość ceny produktu lub zaproponuje inny dostępny w sklepie towar o podobnych parametrach.
 6. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego towaru, wszystkie koszty dostawy ponosi sklep. Warunkiem przyjęcia przesyłki zwrotnej przez magazyn jest wpisanie na liście przewozowym, w polu „zadeklarowana wartość", ceny zakupu odsyłanego towaru. Kwota ta stanowi deklarację wartości ubezpieczenia. Przesyłki, dla których na liście przewozowym nie będzie wpisanej deklarowanej wartości ubezpieczenia, nie będą przyjmowane przez nasz magazyn.
 7. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271) Art. 2 punkt 2, w terminie dziesięciu dni od otrzymania zamówionego towaru, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Wskazane w tym punkcie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, z kompletną jego zawartością, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone, oraz nie będą nosiły jakichkolwiek śladów używania. Zgodnie z ustawą, możliwości zwrotu nie podlegają produkty, podlegające ochronie praw autorskich, takie jak oprogramowanie, płyty CD z muzyką itp. W przypadku chęci skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać na własny koszt, po wcześniejszym nadaniu numeru RMA zgłoszenia, który można uzyskać wypełniając formularz Zgłoszenie reklamacyjne . Informację o rodzaju spedytora, oraz adres na jaki należy wysłać produkt zostaną podane podczas nadawania numeru RMA. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki sklep ma zwrócić zapłatę. W ciągu dwóch dni roboczych sklep dokona sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia wymienione w tym punkcie wymagania, zostanie wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia faktury zostaną wysłane do Klienta listem priorytetowym. Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej. Po jej otrzymaniu, w ciągu 7 dni roboczych, Sklep dokona zwrotu zapłaty na wskazane konto Klienta.
 8. Gwarancja, oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. Dlatego zawsze przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

 

$ 6

 

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

 

 1. Sklep Iglaco.com informuje, że korzysta z usługi „Zaufane opinie” świadczonej przez serwis Ceneo.pl z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Ostrowskiego 13d/3, 53-283 Wrocław (Ceneo). Wobec powyższego Klient  dokonujący zakupu w sklepie http://iglaco.com, wyraża zgodę na przekazanie swojego adresu e-mail do Grupy Allegro Sp.z.o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz na przetwarzanie przez sklep iglaco.com oraz Grupę Allegro Sp.z.o.o w celu wypełnienia ankiety wraz z opinią o dokonanej transakcji w Sklepie. (zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997).

 2. Sklep Iglaco.com informuje, że korzysta z usługi „Opineo” świadczonej przez Opineo Sp.z.o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Zelwerowicza 20, 53-676 Wrocław . Wobec powyższego Klient Sklepu dokonujący zakupu w Sklepie www.iglaco.com, wyraża zgodę na przekazanie jego adresu e - mail do Opineo Sp.z.o.o. oraz na przetwarzanie przez Opineo Sp.z.o.o. oraz Sklep jego danych osobowych – w celu wypełnienia ankiety wraz z opinią o dokonanej transakcji w Sklepie. (zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997).

 

$ 7

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Sklep Iglaco.com zastrzega prawo do odmowy realizacji zamówienia w sytuacji, kiedy historia współpracy podważa wiarygodność i rzetelnośc klienta.KONTAKT
Zamówienia telefoniczne:
(+48) 33 48 80 497
(+48) 50 08 40 578

fax: (+48) 33 84 59 390

Godziny przyjmowania zamówień:
Pon/Pt: 9.00 - 15.00
Sobota: 9.00 - 12.00
Gadu-Gadu: 33127652
e-Mail: info@iglaco.com

www.Iglaco.com